[:hu]

Válogatás a munkatársak elmúlt öt évben megjelent képregénytudományi publikációiból: 

Könyvek:

 • Képregénytudomány/Comics Studies könyvsorozat (sorozatszerkesztő: Maksa Gyula és Vincze Ferenc)
 • Maksa Gyula, Vincze Ferenc (edited by): Current Trends in Hungarian Comics Studies. Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, (2019)
 • Vincze Ferenc (szerk.): Intézményesülés, elbeszélések, médiumok: Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban II., Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány (2018)
 • Vincze Ferenc (szerk.): Képregényen innen és túl: Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban I., Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány (2017)

Egyéb könyvek:

 • Maksa Gyula: Képregények kultúraközi áramlatokban, Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület (2017)
 • Trippó Sándor (2020): Zeitzeugenschaft im Comic: Inszenierung der DDR-Vergangenheit in der zeitgenössischen deutschen graphischen Literatur. Berlin: Ch. Bachmann. (kiadásra elfogadva)

 

Tanulmányok:

 • Demus Zsófia: Rethinking Photography in Comics, In: Maksa Gyula, Vincze Ferenc (edited by) Current Trends in Hungarian Comics Studies. Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, (2019) pp. 137-149.
 • Demus Zsófia: Fénykép az életrajzban (Isabel Quintero – Zeke Peña: Photographic: The Life of Graciela Iturbide), Filmvilág, 2019/9.
 • Demus Zsófia: A képregénykritika magyarországi helyzete napjainkban – egy diszciplína felé, In: Vincze Ferenc (szerk.) Intézményesülés, elbeszélések, médiumok : Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban II. Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, (2018) pp. 26-44. , 19 p.
 • Demus Zsófia: A digitális képregény lehetőségei, In: Vincze Ferenc (szerk.) Képregényen innen és túl : Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban I., Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, (2017) pp. 131-142. , 12 p.
 • Dunai Tamás: Framed: Comics as Lieux de Mémoire, In: Maksa Gyula, Vincze Ferenc (edited by) Current Trends in Hungarian Comics Studies. Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, (2019) pp. 55-70.
 • Dunai Tamás: Narrative Complexity in Comics, In: Maksa Gyula, Vincze Ferenc (edited by) Current Trends in Hungarian Comics Studies. Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, (2019) pp. 103-122.
 • Dunai Tamás: Narratív komplexitás a képregényekben, In: Vincze, Ferenc (szerk.) Intézményesülés, elbeszélések, médiumok: Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban II., Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, (2018) pp. 58-76., 19 p.
 • Dunai Tamás: Intertextuális olvasztótégely: Neil Gaiman: Sandman, FILMVILÁG 61: 11 pp. 38-41. , 4 p. (2018)
 • Dunai Tamás: Frankofón képregénykutatás nyolc felvonásban: Maksa Gyula: Képregények kultúraközi áramlatokban, ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 69: 7 pp. 109-112. , 4 p. (2018)
 • Dunai Tamás: Idegenként itthon: Vass Róbert: Különös, idegen nyelven 2017, SZÉPIRODALMI FIGYELŐ: 3 pp. 91-95., 5 p. (2018)
 • Dunai Tamás: Sötét mesék: Lakatos István: Mesék az ágy alól – Összegyűjtött képregények, MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 63: 65 pp. 48-51., 4 p. (2018)
 • Dunai Tamás: A Kádár-kori képregény vadhajtásai: A Mozgó Világ képregényei 1975 és 1983 között, ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 69: 2 pp. 74-79. , 6 p. (2018)
 • Dunai Tamás: Konstruált történelem és történelmiesített fikció a képregényekben, In: Vincze Ferenc (szerk.) Képregényen innen és túl: Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregé-nykutatásban I., Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, (2017) pp. 46-61. , 16 p.
 • Maksa Gyula: Tasks and Promising Possibilities. Comics Studies in Hungarian, In: Maksa Gyula, Vincze Ferenc (edited by) Current Trends in Hungarian Comics Studies. Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, (2019) pp. 11-24.
 • Maksa Gyula: Media Geopolitics. The Case of the Comics Media, In: Maksa Gyula, Vincze Ferenc (edited by) Current Trends in Hungarian Comics Studies. Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, (2019) pp. 71-102.
 • Maksa Gyula; Vincze Ferenc: Preface, In: Maksa Gyula, Vincze Ferenc (edited by) Current Trends in Hungarian Comics Studies. Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, (2019) pp. 7-10.
 • Maksa Gyula: Kertvárosi tréfacsinálók és márkatudatos iskolások: A frankofón kölyökképregény, Studia Litteraria 58: 1-2 pp. 220-226., 7 p. (2019)
 • Maksa Gyula: Geopolitical Approach in Media and Comics Studies In: Karlovitz, János Tibor (szerk.) People and their values in the society, Großpetersdorf, Ausztria: Sozial und Wirtschafts Forschungsgruppe, (2019) pp. 101-117., 17 p.
 • Maksa Gyula: Elvégzendő feladatok és ígéretes lehetőségek: Képregénytudomány magyar nyelven, In: Vincze Ferenc (szerk.) Intézményesülés, elbeszélések, médiumok: Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban II. Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, (2018) pp. 13-25., 13 p.
 • Maksa Gyula: „Titeuf találkozása Kálvinnal”: A genfi képregényről, SZÉPIRODALMI FIGYELŐ 2017: 5 pp. 71-79., 9 p. (2017)
 • Maksa Gyula: A média geopolitikája: A képregénymédia példája, In: Vincze Ferenc (szerk.) Képregényen innen és túl : Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban I., Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, (2017) pp. 13-45., 33 p.
 • Sata Lehel: Adaptation and Beyond. The Notion of Literary Comics in Hungarian Academic Dis-course and its Possibilities for Extension, In: Maksa Gyula, Vincze Ferenc (edited by) Current Trends in Hungarian Comics Studies. Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, (2019) pp. 37-54.
 • Sata Lehel: Literatur als Video- und Radiokunst: Brigitta Falkners Grenzgänge zwischen Text-, Bild- und Hörmedien, In: Jianhua, Zhu; Jin, Zhao; Michael, Szurawitzki (szerk.) Germanistik zwischen Tradition und Innovation : Akten des XIII. Internationalen Germanistenkongresses Shanghai 2015. Bd. 10, Berlin, Németország : Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, (2018) pp. 79-83., 5 p.
 • Sata Lehel: Brigitta Falkners Text-Bild-Geschichten als experimentelle Begegnungsräume, In: An-drea, Bánffi-Benedek; Gizella, Boszák; Szabolcs, János; Ágota, Nagy (szerk.) Netzwerke und Transferprozesse : Studien aus dem Bereich der GermanistikWien, Ausztria : Praesens Verlag, (2018) pp. 279-288., 10 p.
 • Sata Lehel: Kísérleti eljárások Brigitta Falkner Populäre Panoramen I című művében, FI-LOLÓGIAI KÖZLÖNY 63 : 3 pp. 68-82., 15 p. (2017)
 • Sata Lehel: Adaptáción innen és túl: Az irodalmi képregény fogalma a magyar tudományos diskurzusban és annak kiterjesztési lehetőségei, In: Vincze Ferenc (szerk.) Képregényen innen és túl : Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban I., Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, (2017) pp. 62-80. , 19 p.
 • Sata Lehel: Experimentelle Verfahren in Brigitta Falkners Populären Panoramen I, In: Sándorfi, Edina; Sata, Lehel (szerk.) Grenzenlosigkeit : Transkulturalität und kreative Schreibweisen in der deutschsprachigen Literatur, Wien, Ausztria: Praesens Verlag, (2017) pp. 371-384., 14 p.
 • Trippó Sándor: Überlegungen zu handlungsorientierten Arbeitsweisen mit Comics, In: Naomi Sha-fer -Santi Guerrero Calle (Hg.): Produktion und Partizipation in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Sprechen- Schreiben- Mitreden, Bern: AkDaF, (2019) pp. 77-84.
 • Trippó Sándor: Graphic Novels im DaF/DaZ-Unterricht: Ansätze für eine Comicdidaktik, In: Feld-Knapp, Ilona (szerk.) Literatur, Budapest, Magyarország : ELTE Eötvös József Collegium, (2018) pp. 178-193., 16 p.
 • Trippó Sándor: Képregény és emlékezet. A történelmi hitelesség játékmódjai Kondor Tamás Harcztéri barátok című munkájában, In: Vincze, Ferenc (szerk.) Intézményesülés, elbeszélések, médiumok : Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban II., Budapest : Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, (2018)
 • Trippó Sándor: Die DDR-Vergangenheit in Comics und Graphic Novels, In: Dolle-Weinkauff, Bernd (szerk.) Geschichte im Comic. : Befunde- Theorien-Erzählweisen, Berlin, Németország : Ch. A. Bachmann Verlag, (2017) pp. 239-251., 13 p.
 • Trippó Sándor: Deutsch lernen mit Comics: Anregungen für einen handlungsorientierten Unter-richt, Deutschunterricht Fur Ungarn (2018)
 • Trippó Sándor: Deutsch mit Sprechblasen: Schreibfertigkeit mit Comics fördern, Ödaf-Mitteilungen 34 : 2 pp. 123-129. , 7 p. (2018)
 • Trippó Sándor: Pflatsch und Ka-boom. Comicstrips im Fremdsprachenunterricht, AkDaF Rund-brief 72 : 72 pp. 31-36. , 6 p. (2018)
 • Vincze Ferenc: What is a Comic Creator? Notes on Comic Configuration, In: Maksa Gyula, Vincze Ferenc (edited by) Current Trends in Hungarian Comics Studies. Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, (2019) pp. 25-37.
 • Vincze Ferenc: Colour Narratives. Colour (Treatment) as Means of Focalization in Comic, In: Maksa Gyula, Vincze Ferenc (edited by) Current Trends in Hungarian Comics Studies. Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, (2019) pp. 123-137.
 • Maksa Gyula; Vincze Ferenc: Preface, In: Maksa Gyula, Vincze Ferenc (edited by) Current Trends in Hungarian Comics Studies. Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, (2019) pp. 7-10.
 • Vincze Ferenc: Színnarratívák: A szín(kezelés) mint fokalizáció a képregényben, In: Vincze Ferenc (szerk.) Intézményesülés, elbeszélések, médiumok : Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban II., BUDAPEST : Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, (2018) pp. 77-94. , 18 p.
 • Vincze Ferenc: Előszó, In: Vincze Ferenc (szerk.) Intézményesülés, elbeszélések, médiumok: Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban II., BUDAPEST : Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, (2018) pp. 7-11. , 5 p.
 • Vincze Ferenc: Mickey egér útja Bukaresttől Prágáig: 1968 mint Kelet-Európa színrevitele, SZÉPIRODALMI FIGYELŐ 17: 5 pp. 48-58. , 11 p. (2018)
 • Vincze Ferenc: Mi a képregényalkotó?: Megjegyzések a képregényalkotó konfigurációról, In: Vincze Ferenc (szerk.) Képregényen innen és túl : Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban I., Budapest, Magyarország : Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, (2017) pp. 81-93. , 13 p.
 • Vincze Ferenc: Előszó, In: Vincze Ferenc (szerk.) Képregényen innen és túl : Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban I., Budapest, Magyarország : Szépirodalmi Figyelő, Alapítvány, (2017) pp. 7-12. , 6 p.
[:]