[:hu]

Alapítás: 2017. december

2017. decemberében egy kari tanácsi döntés nyomán létrejött a Képregénytudományi Kutatóközpont (KTKK) a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. A Képregénytudományi Kutatóközpont (angolul: Comics Studies Research Center, franciául: Centre de Recherche pour l’Étude de la Bande Dessinée, németül: Forschungszentum für Comicwissenschaft) célja egy olyan, nemzetközileg elismert tudományos központ működtetése a PTE Társadalom és Médiatudományi Intézetében, amely összefogja a magyarországi képregénytudományt, a képregénnyel kapcsolatos kutatásokat, hozzájárul a képregényekkel foglalkozó szakemberek képzéséhez, szakirodalmi és képregényes gyűjtőmunkát végez, konferenciákat szervez, szakmai hátteret biztosít a képregénytanulmányozási kiadványoknak, valamint képregénykiállításoknak, továbbá eredményes pályázati tevékenység révén segíti a hazai képregénykutatói közösség törekvéseinek megvalósulását. A kutatóközpont a PTE BTK szervezeti és működési struktúrájába tagozódva, a Társadalom- és Médiatudományi Intézet keretén belül, mint intézeti kutatóközpont alakult meg.

A kutatóközpont a PTE BTK szervezeti és működési struktúrájába tagozódva, a Társadalom- és Médiatudományi Intézet keretén belül, mint intézeti kutatóközpont jött létre. A KTKK nyitott kutatási témái iránt érdeklődő kutatók csatlakozására, közös kutatási projektek megvalósítására. A kutatóközpont működését lehetőség szerint pályázati úton megszerezhető hazai, európai uniós és egyéb nemzetközi forrásokból finanszírozza.

A kutatóközpont adminisztrációs, koordinációs tevékenységeinek helyszíne a PTE BTK Társadalom- és Médiatudományi Intézete által használt Zsolnay Negyed E25-ös épületének 203-as irodája.

A KTKK szakmai hátteret biztosít a Szépirodalmi Figyelő Alapítvány által kiadott Képregénytudomány című könyvsorozathoz és az évente megrendezendő Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban konferenciához is.

PTE BTK honlapon : http://btk.pte.hu/szervezeti_egysegek/kepregenytudomanyi_kutatokozpont

[:]